GOBB ARENA

Hovedsponsor for hallen sikrer siste del av finansieringen, hovedstyret og bank har godkjent finansieringsplanen, kun finansiering av inventar og utstyr gjenstår.

«Det er veldig mange likhetstrekk mellom oss og Vind og derfor valgte vi å bli hovedsponsor for den nye multisporthallen som Vind skal bygge», sier styreleder i GOBB, Lars Braastad og fortsetter.

-«Vi er begge medlemseid. Vi er begge opptatt av å ta et stort samfunnsansvar og vi står begge for noe sunt, godt og trygt. Vi har gjennom mange år som sponsor til Vind latt oss imponere av den dugnadsånden som er i klubben og vi ser også at det er en klubb som drives etter sunne og gode prinsipper. Vi står for mye av det samme i GOBB og derfor fant vi ut at dette var et samarbeid vi ville ta helt ut», sier Braastad som dermed kan avsløre at den nye hallen på Vind får navnet GOBB arena når den står ferdig.

Multisporthallen får en kostnadsramme på 78 millioner, inkludert verdien av dugnadsarbeidet for prosjektering, planlegging og gjennomføring. Vind IL har pr. 28/6 2018 finansiert hele 75,5 millioner av dette.. kr. Det er tilstrekkelig til og dekke kostnaden med å bygge selve hallen, mens det gjenstår og finansiere 2,5 millioner for inventar, innredning og idretts-funksjonelt utstyr. Hovedstyret har tro på at også denne delen av finansieringen kommer på plass innen ferdigstillelse, det er fortsatt stor interesse for å bidra fra lokalt næringsliv og private, og ytterligere bidrag er således fortsatt helt avgjørende for og fullføre prosjektet med ønsket standard.

GOBB ARENA – muligheter for alle

Selv om hallen nå er fullfinansiert trenger vi fortsatt din støtte og hjelp. Gi ditt bidrag i dag!

Innbetaling direkte til lukket konto for multisporthallen.
Konto nr. 2050.34.85851.
Merk innbetalingen med ”andelsbevis”, fullt navn og epostadresse om mulig.

Nå er det bestemt

Det blir bygget Multisporthall på Vind!

GOBB ARENA

Rett før ferien kom ny hovedsponsor på banen, og sikret med det den siste delen av finansieringen. Dermed har hovedstyret i Vind IL besluttet bygging, og banken har godkjent finansieringsplanen.

Klubben og klubbens hovedstyre vil takke alle som har bidratt til å realisere planene om bygging av en multisporthall på Vind.

Les mer på klubbens hjemmesider.