GOBB ARENA – En regional samlingsplass!

Vind IL vil med ny multisporthall kunne tilby meget gode treningsforhold hele året for dagens aktivieter i Vind IL, langrenn, fotball, amerikansk fotball, cheerdancing, mosjon, sykkel, trugegruppe og bordtennis. 

I tillegg vil vi kunne legge tilrette for en mengde nye aktiviteter, der bare fantasien setter begrensninger.

Flerbrukshall

Flerbrukshall 20 x 40 m, 30 x 45 m brutto. Fullskala håndballbane, forberedt for alle typer hall-idretter.

Friidrett

Innendørs regions anlegg for friidrett, sprintbane 60 m. høyde/lengde hopp.

Buldrevegg

Buldrevegg bygges på tribune-del, inngang fra servicebygg.

Fotballhall

Fotballhall 9` strørrelse  50 x 70 m, 65 x 76 m brutto.  Treningsarena for alle aldre, kamparena for 5`- 7` – 9`
fotball.

Servicebygg

Servicebygg, 2 plan, 15 x 45 x 2 m. Treningssenter, kontorfellesskap, aktivitetssal, sosialrom og kaffeområde, behandlingsrom, kontorfellesskap, renholdssentral, teknisk rom HC Toalett mm.